בס"ד

כתבות על האומנית

כתבה בעיתון אלגמיינר ניו יורק

כתבה בעיתון בית משיח

כתבה בעיתון פנים מאירות