בס"ד

חסידות

העיר רוסטוב ברוסיה

לכשיפוצו מעיונותיך

עיניים לראות ולב להבין

תניא שער הייחוד