בס"ד

צדיקים

דויד מלך ישראל חי וקיים

הרבי מלובביץ בצעירותו

הציור המקורי שמן על אקריליק

THE REBBE – KINDLING FLAME INTO DARKNESS

Embracing all Jewish souls once were hunted down in hate,
Post holocaust Jewish Royalty for Divine Love opens the gate.
Capturing the purpose and direction of every Jew: Guide,
Out of exterminating flames the luz bone of Judaism thrive.

In farthest corners searching out the Jews in their hide,
The Rebbe created a new dimension of Jewish pride.
As ever since dominated by the consciousness of Savior,
At nine years old dived into sea to pull a boy from water.

The Rebbe, an emblem of unity in diversity of creation,
Bridges revealed and hidden Torah with intimate connection,
Expressing deeper and deeper levels of perception,
Highest abstract truth is merged with daily action.

Alerting consciousness to be aware of the Divine goal,
As in the cosmic plan G-d appointed every Jewish soul:
Righteous leadership embarking every Jew on one’s role
– Challenged to reveal oneself as part within the whole.

In utter selflessness by the Divine plan motivated,
Every achievement means a new goal to be formulated.
Driven by harmony sense of the Creator and creation
– Gearing the Land of Israel into our final redemption.

Liora Nitsan, the 26th of Av 2002

לחץ כאן לצפיה ברבי מליובאוויטש

מנגן ‘צמאה לך נפשי’

Copyright © 2015 Liora Nitsan