בס"ד

צדיקים

המרכבה הקדושה

הרבי מלובביץ והרב מרדכי אליהו

הציור המקורי שמן על קנבס 96.52-76.2ס"מ

Copyright (C) 2011 Liora Nitsan