בס"ד

חסידות

העיר רוסטוב ברוסיה

מקום בית מדרש של האדמור החמישי מחב"ד

הציור שמן על קנבס 70-50ס"מ

מקום בית מדרש של האדמור החמישי מחב”ד רבי שלום דובער שניאורסון

Copyright © 2021 Liora Nitsan