בס"ד

צדיקים

הרבי מלובביץ

מנחם מענדל שניאורסון

הציור המקורי שמן על קנבס 121.92-157.48ס"מ

Copyright (C) 2013 Liora Nitsan