בס"ד

צדיקים

הרב יצחק גינצבורג

הציור המקורי שמן על קנבס 80.01-59.69ס"מ

Copyright (C) 2013 Liora Nitsan