בס"ד

צדיקים

הרב מאיר כהנא הי”ד

הציור המקורי שמן על קנבס 91.44-76.2ס"מ

Copyright © 2009 Liora Nitsan