בס"ד

צדיקים

הרב שמואל אליהו

הציור שמן על קנבס 127-177.8ס"מ

Copyright © 2016 Liora Nitsan