בס"ד

ארץ ישראל

ירושלים

שלג מול חלון ביתי

הציור המקורי שמן על אקריליק 59.69-49.53

סיור בארץ וציור

Copyright (C) 2014 Liora Nitsan