בס"ד

צדיקים

רבי שלום דובער שניאורסון

הרבי החמישי של חב"ד

הציור המקורי אקריליק על קנבס 55.88-63.5ס"מ

Copyright © 2000 Liora Nitsan