בס"ד

ארץ ישראל

רמת הגולן

חיספין

הציור המקורי שמן על קנבס 38.1-40.64ס"מ

סיור בארץ וציור

Copyright (C) 2012 Liora Nitsan